Uudised

Austraalia karjakoer

Lapi porokoer

Karjatamine

Galerii

KKK

Artiklid

Lingid

 

muki

 

 

Väljavõte ajakirja Top Dog veerust „Breed Talk“,

pealkirjaks „Austraalia karjakoerad“, Kath Williams

Aina tavalisemaks muutub erinevate turjakõrgustega austraalia karjakoerte pilt tõuringis näitustel. A.N.K.C. (Australian National Kennel Council) poolt piiratud turjakõrguse vahemik on standardi järgselt:

Kõrgust mõõdetakse turja kohalt ja ideaalne viis korrektselt kõrgust mõõta kui pole ligipääsu Kennelklubi ametlikule mõõteriistale, oleks kasutada rööpjoonlauda ja vesiloodi ning  koer peaks seisma kindlal ja tasasel maapinnal. On ilmselge, et need „kes teavad paremini“ ignoreerivad kõrgusepiirangut tõustandardis.

Mõned imelised näited: 

Kasvataja, kes teatab, et ta koer saavutab täiskasvades 24 in turjakõrguse. 

Omanik, kes uhkelt teatab, et tema aretusisane on 55 cm kõrge, kuid kes tõmbab oma jutuga tagasi kui ma talle ütlen, et otsin koera, kes vastaks standardile. 

Näitusest osavõtja, kellele kaks erinevat kohtunikku on öelnud, et tema 16-kuune emane koer on liiga väike. See emane koer, mitte veel täiskasvanud, on korrektselt mõõtes 45 cm kõrge (17.5in).

Kas kasvatajad, kohtunikud ja näitustest osavõtjad on ära unustanud, mis on austraalia karjakoera esialgne funktsioon? Koer, kes on liiga kõrge ei ole suuteline kergelt karja ajama ning viskuma maha lamedaks vältimaks veise tagajalahoopi, suurendades nii riski koerale kui ka veistele. Ma pole veel kohanud kariloomadega tegelevat farmerit, kes eelistaks, et tema koer hammustaks veise tagumikku, mitte kandu. Muljumisjäljed sellises kohas põhjustavad omanikule majanduslikku kahju, kui loom müüakse lihaks.
Koer, kes on liiga kõrge, on ka üldiselt kasvult liiga suur, mis võib viia koera töövõime vähenemisele. Mõnedes liinides koerad kasvavad kiiremini täis kui teistes liinides; ja kõige tavalisem tähelepänek on, et tööliini koerad kasvavad aeglasemalt täis kui nende sugulased, keda aretatakse (ja toidetakse) ainult näitustel käimiseks.


Tuleb tihti ette juhuseid, kus kiirelt küpsev kutsikas „laguneb koost“ kui ta kasvab lõpuks täis 12-18- kuuseks. Kutsikad peaksid välja nägema kui kutsikad, ja nende imelikud kasvufaasid on osa kasvamise protsessist. 
Täiskasvanud koera kõrguse dokumenterimine, kui kõrgust on ametlikult mõõdetud, on ilmselt kõige parem lahendus probleemile. Või me võime ka loota, et kohtunikud pööraksid turjakõrgusele rohkem tähelepanu. Kohtunikud saavad töötada ainult koertega, keda neile esitatakse kasvatajate ja omanike poolt. Ja siis loomulikult teatavad osad kasvatajad, et nad peavad aretama suuremaid koeri, et konkurentsi lüüa ja probleemi tsükkel ei katke.
Kasvatajad peaksid ausalt hindama oma aretusloomi ja vältima kõrguse äärmuseid, on olemas piisavalt korrektseid, hea kvaliteediga austraalia karjakoeri standardis turjakõrgusega, et takistada kalduvust ülemääraselt kõrgete koerte tekkimisele. Ka kohtunikud peaksid tegema oma osa ja pidama rohkem korrektsetest kõrgustest kinni.

Liiga paljusi austraalia karjakoeri karistatakse näituseringis, et nad paistavad välja väikestena oma kõrgete vastaste hulgas. Pidage meeles kogenud kõigi tõugude näitusekohtuniku sõnu: „Parem koer näib alati väiksem ringis“. Pidage meels, et isane koer, kelle turjakõrgus on  51cm, on tervelt 8cm või 3in kõrgem kui emane koer, kelle turjakõrgus on 43cm või 17in, kuigi mõlemad on oma tõustandardi piirangute seas.


Kõige tähtsam on meeles pidada, et tõul on kõrgusepiirang asja eest!!!

Materjal on tõlgitud ja pärineb The Australian Cattle Dog Social Club of North Queensland leheküljelt.

EKLplatinumLKETEAKT